14. Januar 2018 - Wintercup der F-Junioren  Auschreibung HIER

14. Januar 2018 - Wintercup der C-Junioren  Auschreibung HIER

21. Januar 2018 - Wintercup der E-Junioren  Auschreibung HIER

21. Januar 2018 - Wintercup der D-Junioren  Auschreibung HIER

16. Juni 2018 - Sommercup der F-Junioren - Ausschreibung HIER

16. Juni 2018 - Sommercup der E-Junioren - Ausschreibung HIER

17. Juni 2018 - Sommercup der D-Junioren - Ausschreibung HIER